ცხრილი

ორშაბათი

ინგლისური ზეპირი
ქართული წერა
ქართული ზეპირი
თავისუფალი თემა
მუსიკა

სამშაბათი

ინგლისური წერა
მათემატიკა წერა
მათემატიკა ზეპირი
თავისუფალი თემა
ხატვა

ოთხშაბათი

ინგლისური ზეპირი
ქართული წერა
ქართული ზეპირი
თავისუფალი თემა
მუსიკა

ორშაბათი

ინგლისური წერა
მათემატიკა წერა
მათემატიკა ზეპირი
თავისუფალი თემა
ხატვა – ძერწვა

სამშაბათი

ინგლისური ზეპირი
ქართული წერა
ქართული ზეპირი
თავისუფალი თემა
თავისუფალი ცეკვა